Kurzy prostorového vytváření, možnost modelování větších objektů                                                                                     Sympozium - setkání přátel KVAKu   2023

Sedmi denní kurz včetně prvního ( přežahu ) a druhého pálení. 

Kurz je zaměřen na možnst vytvářet větší objekty. Můžete tvořit na danné téma nebo přijít s vlastním návrhem, kerý vám pomůžeme realizovat.

Lektor a technolog jsou vám k dispozici  cca 8 hodin deně. Práce v dílně není časově omezena na přítomnost lektora. 

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAJIŠTÉNÍ KURZŮ

  • naše vypalovací možnosti - pece elektrické a plynová, pec na dřevo
  • pec na raku, zakuřovanou a solenou keramiku, nově i zvonová plynová pec na raku
  • základním materiálem je točířská ( Svída) i modelovací šamotová hlína (Rájec), glazury, barvítka, kysličníky
  • modelovací a točířské nářadí máte k dispozici, ale můžete je u nás i zakoupit                                         

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

  • maximální počet účastníků - 12
  • každý běh vede profesionální výtvarník  a lektor - technolog
  • ateliér je přístupný  od 6:00 do 22:00 hodin denně                                                                                                                                                                                                                    

TERMÍNY KURZŮ:  10.7. - 166.7.2023         17.7. - 23.7.2023        31.7.  6.8. 2023

LEKTOŘI/ technologové : Jiří Marek -  sochař,  Vlado Krátky - výtvarník SK, Dušan Filip Škrášek - výtvarník, Marcela Trumpešová - výtvarník, technolog,      Ing. Petr Chutný - technolog

Cena kurzu : 10 500,- Kč ( sleva pro seniory 1500,- Kč)

Ubytování přímo v areálu u ateliéru. ( Není v ceně kurzu.)

 

Keramický výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s.

Koněšín 24, PSČ 67502

keramikakvak@gmail.com

tel: 724 781 800

IČ: 29355095
Fio banka číslo účtu: 2200418259/2010

Obecně prospěšná společnost

KVAK O.P.S.
Keramický Výtvarný Atelier Koněšín