Rekvalifikace Točíř keramiky

obrázek

Profesní kvalifikace - Točíř keramiky, denní výuka s časovou dotací 300 hodin, 280 hodin praxe, 20 hodin teoretické výuky.

Výuka probíhá v keramické dílně s externími lektory. Doba rekvalifikace je vymezena na 12 týdnů. Závěrečná zkouška se skládá z  čajového servisu včetně technologického listu. Absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností.

Autorizovaná osoba: Mgr. Marcela Trumpešová

Vhdná i pro uchazeče o zaměstnání, evidované na úřadu práce.

Keramický výtvarný ateliér Koněšín, o.p.s.

Koněšín 24, PSČ 67502

keramikakvak@gmail.com

tel: 724 781 800

IČ: 29355095
Fio banka číslo účtu: 2200418259/2010

Obecně prospěšná společnost

KVAK O.P.S.
Keramický Výtvarný Atelier Koněšín